Precizări privind desfășurarea Olimpiadei Municipale de Biologie

Data desfășurării :   7 MARTIE 2015

Accesul elevilor în sala de concurs se va face între orele 9.00-9.30, în baza unui act de identitate.  

Concursul va începe la ora 10.00.  

Locația : LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ

 

Evaluarea lucrărilor :

 

Evaluarea lucrărilor  se face  conformMetodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor şcolare, aprobată prin O.M. Nr. 3035/10.01.2012, capitolul III,  secțiunea a II-a și a REGULAMENTULUI PRIVIND DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE ȘI A OLIMPIADEI INTERNAȚIONALE DE ȘTIINȚE A UNIUNII EUROPENE  Nr.28694/ 07.02.2012, valabile pentru anul școlar 2014-2015.

 Evaluarea lucrărilor elevilor se va realiza, cu şablon specific testelor grilă, de către doi profesori evaluatori din Comisia de organizare și evaluare pentru etapa județeană/ a municipiului București , în prezenţa elevului-autor al lucrării şi a doi elevi concurenţi ca martori.

 

       ANUNȚ IMPORTANT :

După ce predau lucrările, toți elevii participanți vor rămâne în continuare în incinta liceului deoarece ei vor asista la evaluarea propriilor lucrări și vor semna .

 

REZULTATELE FINALE vor fi afișate Marți, 10 Martie 2015, dupa ora 15:00, la avizierul și pe site-ul Liceului Teoretic Internațional de Informatică București.