Acreditări & Curriculum

OFERTA EDUCATIONALA PENTRU ANUL SCOLAR 2023-2024

Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, cu clase pentru gimnaziu și liceu, este acreditat de către MEN, urmând curriculumul național de învățământ. În momentul acreditării s-a constatat respectarea la un înalt nivel de către personalul școlii a cerințelor din standardele de acreditare pe domenii și funcții manageriale: curriculum, resurse umane, resurse materiale, managementul clasei, proiecte și programe, parteneriate, imagine. O atenție deosebită este acordată studiului limbilor străine; elevii învățând Limba Engleză, Limba Turcă, Limba Franceză sau Limba Germana pentru gimnaziu, Limba Spaniolă la liceu. Urmând curricula națională de învățământ, la sfârșitul gimnaziului și liceului, elevii susțin examenele de Evaluare Națională, respectiv Bacalaureat, beneficiind de pregătire suplimentară din partea școlii, adecvată susținerii testărilor. Procesul instructiv-educativ se desfăsoară conform programei prevăzute de MEN, folosindu-se tehnici moderne de predare și materiale didactice performante.

I. Clasa a-IX-a, 8 clase cu 20 elevi/clasa, total 160 locuri, distribuite astfel:

1. Clase cu profil Real, specializarea Matematica-Informatica  (6)

2. Clase cu profil Real, specializarea Știinșe ale Naturii  (1)

2. Clase cu profil Uman, specializarea Filologie                             (1)

II. Clasa a-X-a, 8 clase cu 20 elevi/clasa, total 160 locuri, distribuite astfel:

1. Clase cu profil Real, specializarea Matematica-Informatica (7)

3. Clase cu profil Uman, specializarea Filologie                            (1)

III.Clasa a-XI-a, 8 clase cu 20 elevi/clasa, total 160 locuri, distribuite astfel:

1. Clase cu profil Real, specializarea Matematica-Informatica (7)

2. Clase cu profil Uman, specializarea Filologie                             (1)

IV. Clasa a-XII-a, 9 clase cu 20 elevi/clasa, total 180 locuri, distribuite astfel:

1. Clase cu profil Real, specializarea Matematica-Informatica (8)

2. Clase cu profil Uman, specializarea Filologie                            (1)

Acreditări

ICHB

Download the PDF file .

Evaluare ARACIP
[/su_accordion]