Burse şi reduceri 2023-2024

Există 2 Grupe de olimpiade, în funcţie de care se acordă reducerile pentru elevii ICHB.

Din Grupa I fac parte olimpiadele naţionale de Fizică, Chimie, Biologie, Matematică şi Informatică.

Din Grupa II fac parte olimpiadele naţionale de Astronomie, Astrofizică, Lingvistică, Limba Română, Limbi străine, Ştiinţe Socio-Umane şi Ştiinţele Pământului.

I. Reducerile pentru rezultatele obţinute la olimpiadele naţionale se acordă după cum urmează:

 A. Pentru elevii noi

a) Pentru participarea la OLIMPIADELE NAȚIONALE din Grupa I:

 

CATEGORIA LOCUL OBTINUT REDUCERI
I 1-3 100%
II 4-6 75%
III 7-10 50%
IV 11-20 30%
V PARTICIPARE LA OLIMPIADELE NATIONALE 10%

În caz de egalitate de medii în interiorul unei categorii, pragul coboară până la ultimul elev cu aceeaşi medie. Primul elev din următoarea categorie va fi primul de după cei cu egalitate, dar ultimul elev din categorie va fi tot cel stabilit de prezentul regulament (NU se decalează şi următoarea categorie în funcţie de numărul elevilor cu aceeaşi medie de la categoria anterioară).

b) Pentru participarea la olimpiadele din Grupa II:

LOCUL OBTINUT REDUCERI
1 80%
2-10 50%
11-20 20%
ORICE LOC DUPA LOCUL 21* 10%

 

 

 

 

*Elevii calificati la lotul national beneficiaza de 5% extra reducere, aplicata gradual

* Pentru elevii olimpici, dupa aplicarea reducerilor conform locului obtinut la olimpiadele nationale nu se vor cumula alte reduceri

*Elevii olimpici care nu paticipa la pregatiri in mod repetat si nu arata effort si interes pentru pregatirea olimpiadelor, conducerea ICHB isi rezerva dreptul de a scadea sau anula reducerea obtinuta anterior pentru anul scolar in curs.

*Pentru elevii olimpici nu se aplică reducerile de medie decât în situația în care nu mai obțin niciun premiu la olimpiadele naționale.

*Se pot aplica reduceri de plată integral 5% doar la semnarea contractului sau reducere de frate, tot în valoare de 5%.

B. Pentru elevii deja înscrişi la ICHB:

II. Reducerile pentru rezultatele obţinute la Olimpiadele Internaţionale se acordă după cum urmează:

 1. Elevii calificaţi la Olimpiadele Internaţionale in categorie I recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (acceptate inclusiv pentru echivalarea  examenului  de Bacalaureat) vor obtine 100% reducere la taxa de şcolarizare.

Olimpiadele internationale categoria I

 • Olimpiada Internationale de Matematica
 • Olimpiada Internationale de Informatica
 • Olimpiada Internationale de Fizica
 • Olimpiada Internationale de Chimie
 • Olimpiada Internationale de Biologie
 • Olimpiada Internationale de Astronomie si Astrofizica
 • Mendeleev Chemistry Olympiad
 • Olimpiada Internațională Științele Pământului

Olimpiadele internationale categoria II

Olimpiadele și concursurile internaționale in categoria II au reducere de 100% numai dacă elevii fac parte din lotul național si dacă au obținut o medalie de Aur, Argint sau Bronz.

 • Olimpiada Balkaniada de Matematica         
 • Olimpiada Balkaniada de Fizica    
 • Olimpiada Balkaniada de Informatica          
 • Olimpiada de multidisciplinara Tuymaada  
 • Olimpiada de Informatica Shumen
 • CEOI – Central European Olympiad in Infromatics   
 • EGMO – European Girls Mathematical Olympiad     
 • EGOI – European Girls Olympiad in Informatics        
 • EUPhO – European Physics Olympiad        
 • APhO – Asian Physics Olympiad  
 • Nordic-Baltic Physics Olympiad

Olimpiadele internationale categoria III

Olimpiadele și concursurile internaționale in categoria III au reducere de 100% numai dacă elevii fac parte din lotul național si dacă au obținut o medalie de Aur.

 • RMM, RMI, RMF                       
 • InfoCup International Olympiad in Informatics            
 • International Olympiad of Metropolises    

* Participarea la Olimpiadele pentru Juniori se va acorda 100% reducere pentru elevii de gimnaziu (viitorii elevi de clasa a-9-a) si 100% reducere pentru elevii de liceu daca obtin medalie de aur.

Excepţie (nu se acorda reduceri):

1. Concursuri de proiecte internaţionale și cu echipa

2. Alte concursuri care nu au etapă naţională.

ATENȚIE!!!! Toate reducerile se vor aplica pe un singur an de studiu (așa cum se semnează și contractul)

Acestea se acordă de către instituția noastră de învățământ în următoarele condiții:

 • Elevul face dovada că a participat individual la olimpiadele naționale, internaționale și concursuri, grupa I și grupa II, așa cum sunt detaliate în prezentul regulament;
 • Elevul are un comportament civilizat, respectă Regulamentul de Ordine Interioară și reprezintă Liceul Internațional de Informatică București purtând însemnele unității de învățământ la toate festivitățile de premiere la care participă;
 • Elevul nu săvârșește acte sau fapte care ar putea dăuna intereselor unității de învățământ a cărui elev este, ca de exemplu promovarea sub nicio formă, în cadrul festivităților de premiere precum și în timpul concursurilor și olimpiadelor, a altor unități de învățământ privat sau a altor centre de pregătire, menționarea altor persoane, din afara instituției noastre, în listele solicitate de către Inspectoratul Școlar sau Ministerul Educației Naționale.