Burse şi reduceri 2020-2021

Există 2 Grupe de olimpiade, în funcţie de care se acordă reducerile pentru elevii ICHB.
Din Grupa I fac parte olimpiadele naţionale de Fizică, Chimie, Biologie, Matematică şi Informatică.
Din Grupa II a doua fac parte olimpiadele naţionale de Astronomie, Astrofizică, Lingvistică, Limba Română, Limbi străine, Ştiinţe Socio-Umane şi Ştiinţele Pământului.

Reduceri pentru olimpicii naţionali:

Reducerile pentru rezultatele obţinute la olimpiadele naţionale se acordă după cum urmează:

ELEVILOR DE CLASA A -8-A CARE NU AU REUSIT SA SUSTINA OLIMPIADELE NATIONALE LI SE VOR APLICA REDUCERILE DE MAI JOS, IN FUNCTIE DE REZULTATELE OBTINUTE LA OLIMPIADELE NATIONALE DIN CLASA A-7-A, CONFROM GRILEI DE BURSE A ICHB GIMNAZIU.

Grupa I de olimpiade: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie și Biologie:

CATEGORIA

LOCUL OBȚINUT

REDUCERI

I

1

100%

II

2-3

75%

III

4-10

50%

IV

11-20

40%

V

21-30

20%

VI

Toti participanţii la naţionale

10%

 Grupa a II-a de olimpiade: Astronomie, Astrofizică, Lingvistică, Limba Română, Limbi străine (Engleza,Turca), Stiințe socio-umane, Stiințele pământului -geografie (Concursul Terra), Concursul de chimie “Raluca Ripan”, Concursul National de biologie “George Emil Palade”:

CATEGORIA

LOCUL OBȚINUT

REDUCERI

I

1

80%

II

2-10

60%

III

11-20

35%

VI

Toți participanții la naționale

10%

MOMENTAN REDUCERILE DE MAI JOS PENTRU CEI CARE TREC IN CLASA A-9-A SUNT SUSPENDATE

A. Pentru elevii noi:

a. Pentru participarea la olimpiadele NAȚIONALE din Grupa I:

CATEGORIA Locul obţinut Reduceri
I 1-10 100%
II 11-15 70%
III 16-20 50%
IV 21-30 40%
VI. Orice loc după locul 31* 20%

În caz de egalitate de medii în interiorul unei categorii, pragul coboară până la ultimul elev cu aceeaşi medie. Primul elev din următoarea categorie va fi primul de după cei cu egalitate, dar ultimul elev din categorie va fi tot cel stabilit de prezentul regulament (NU se decalează şi următoarea categorie în funcţie de numărul elevilor cu aceeaşi medie de la categoria anterioară).

b. Pentru participarea la olimpiadele NAȚIONALE din Grupa II:

1-3 100%
4-10 60%
11-20 35%
Orice loc după locul 21* 20%

* Elevii calificaţi la lotul naţional beneficiază de 5% extra reducere, aplicată gradual

* Pentru elevii olimpici transferati in clasa a X-a reducerile sunt cu 20% mai mici decat cele din tabel iar pentru cei tranferati in clasa a XI-a cu 50% mai mici

* Pentru elevii olimpici, după aplicarea reducerilor conform locului obţinut la olimpiadele naţionale nu se vor cumula alte reduceri.

* Elevii olimpici care nu participă la pregătiri în mod repetat şi nu arată efort şi interes pentru pregătirea olimpiadelor, conducerea ICHB îşi rezervă dreptul de a scădea sau anula reducerea obţinută anterior pentru anul şcolar în curs.

* Reducerile de mai sus se aplică elevilor admişi în anul şcolar 2020-2021

Înscrierea elevului în anul şcolar 2020-2021 este considerată oficială doar în momentul în care este semnat contractul şi este achitată taxa de înscriere şi prima rată.

În cazul retragerii dosarului, taxa de înscriere este nereturnabilă şi din prima rată se opresc 1000 €.

Taxa şcolară se poate achita prin transfer bancar, prin POS sau cash la Departamentul de Contabilitate al ICHB. Vă recomandăm să citiţi cu atenţie Regulamentul de Ordine Interioară (elevi şi părinţi) al Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, înainte de a finaliza înscrierea.

B. Pentru elevii deja însrişi la ICHB:

1. Dacă au obţinut aceleaşi rezultate sau cu o categorie mai jos din cele menţionate la punctul A, se păstrează reducerea din anul anterior, pentru un an de studiu.

2. Dacă elevul a obţinut rezultate cu două sau mai multe categorii mai jos, atunci se aplică reducere o categorie anterioară decât categoria obținută. Elevul trebuie să fie calificat la etapa naţională. Această regulă se aplică doar pentru un an de studiu. După aplicarea acestei reguli; elevul va fi încadrat la categoria de reduceri corespunzătoare rezultatelor sale.

3. Dacă elevul nu este calificat la olimpiada naţională i se acordă reducere în funcţie de media obţinută
la examenul de evaluare naţională

Reduceri pentru olimpicii internaţionali:

Reducerile pentru rezultatele obţinute la Olimpiadele Internaţionale se acordă după cum urmează:

1. Elevii calificaţi la Olimpiadele Internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (acceptate inclusiv pentru echivalarea examenului de Bacalaureat) vor obtine 100% reducere la taxa de şcolarizare.

2. Concursul de Informatică Shumen (numai calificare din lotul national) dacă a obținut o medalie de Aur, Argint sau Bronz, reducere de 100%

Excepţie:

1. Concursuri de proiecte internaţionale şi robotică cu participare la nivel internațional.

 

* Reducerile se aplică conform regulamentului corespunzător anului de studiu în care elevul a fost admis.