Burse şi reduceri 2021-2022

Există 2 Grupe de olimpiade, în funcţie de care se acordă reducerile pentru elevii ICHB.

Din Grupa I fac parte olimpiadele naţionale de Fizică, Chimie, Biologie, Matematică şi Informatică.

Din Grupa II fac parte olimpiadele naţionale de Astronomie, Astrofizică, Lingvistică, Limba Română, Limbi străine, Ştiinţe Socio-Umane şi Ştiinţele Pământului.

Reducerile pentru rezultatele obţinute la olimpiadele naţionale se acordă după cum urmează:

 1. Pentru elevii noi
 2. a) Pentru participarea la OLIMPIADELE NAȚIONALE din Grupa I:

CATEGORIA

LOCUL OBȚINUT

REDUCERI

I

1-3

100%

II

4-6

75%

III

7-10

50%

IV

11-20

40%

V

21-30

20%

VI

Toti participanţii la naţionale

10%

În caz de egalitate de medii în interiorul unei categorii, pragul coboară până la ultimul elev cu aceeaşi medie. Primul elev din următoarea categorie va fi primul de după cei cu egalitate, dar ultimul elev din categorie va fi tot cel stabilit de prezentul regulament (NU se decalează şi următoarea categorie în funcţie de numărul elevilor cu aceeaşi medie de la categoria anterioară).

 1. b) Pentru participarea la olimpiadele din Grupa II:

CATEGORIA

LOCUL OBȚINUT

REDUCERI

I

1

80%

II

2-10

60%

III

11-20

35%

VI

Orice loc după locul 21

10%

 

*Elevii calificati la lotul national beneficiaza de 5% extra reducere, aplicata gradual

*Pentru elevii olimpici transferati in clasa a-X-a reducerile sunt cu 20% mai mici decat cele din table, iar pentru elevii transferati in clasa a-XI-a cu 50 % mai mici

* Pentru elevii olimpici, dupa aplicarea reducerilor conform locului obtinut la olimpiadele nationale nu se vor cumula alte reduceri

*Elevii olimpici care nu paticipa la pregatiri in mod repetat si nu arata effort si interes pentru pregatirea olimpiadelor, conducerea ICHB isi rezerva dreptul de a scadea sau anula reducerea obtinuta anterior pentru anul scolar in curs.

*Pentru elevii olimpici nu se aplică reducerile de medie decât în situația în care nu mai obțin niciun premiu la olimpiadele naționale.

*Se pot aplica reduceri de plată integral 5% doar la semnarea contractului sau reducere de frate, tot în valoare de 5%.

Pentru elevii deja înscrişi la ICHB:

 1. Dacă au obţinut aceleaşi rezultate se păstrează reducerea din anul anterior, pentru un an de studiu.
 2. Dacă elevul nu este calificat la olimpiada naţională i se acordă reducere în funcţie de media obţinută

la examenul de evaluare naţională

Reducerile pentru rezultatele obţinute la Olimpiadele Internaţionale se acordă după cum urmează:

 1. Elevii calificaţi la Olimpiadele Internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (acceptate inclusiv pentru echivalarea examenului de Bacalaureat) vor obtine 100% reducere la taxa de şcolarizare.
 2. Concursul de Informatică Shumen (numai calificare din lotul national) dacă a obținut o medalie de Aur, Argint sau Bronz, reducere de 100%

Excepţie (nu se acorda reduceri):

 1. Concursuri de proiecte internaţionale
 2. Alte concursuri care nu au etapă naţională, concursul Internațional de Robotică

ATENȚIE!!!! Toate reducerile se vor aplica pe un singur an de studiu (așa cum se semnează și contractul)

Acestea se acordă de către instituția noastră de învățământ în următoarele condiții:

 • Elevul face dovada că a participat la olimpiadele naționale, internaționale și concursuri, grupa I și grupa II, așa cum sunt detaliate în prezentul regulament;
 • Elevul are un comportament civilizat, respectă Regulamentul de Ordine Interioară și reprezintă Liceul Internațional de Informatică București purtând însemnele unității de învățământ la toate festivitățile de premiere la care participă;

Elevul nu săvârșește acte sau fapte care ar putea dăuna intereselor unității de învățământ a cărui elev este, ca de exemplu promovarea sub nicio formă, în cadrul festivităților de premiere precum și în timpul concursurilor și olimpiadelor, a altor unități de învățământ privat sau a altor centre de pregătire, menționarea altor persoane, din afara instituției noastre, în listele solicitate de către Inspectoratul Școlar sau Ministerul Educației Naționale.