Consiliere & Sănătate

Consiliere educațională:

În cadrul cabinetului de consiliere educațională se oferă asistență și informații, sub forma consilierii individuale sau de grup a elevilor, a părinților și a profesorilor, care are ca scop:

  • familiarizarea cu diverse metode de cunoaştere a copilului şi modalităţi de dezvoltare a însuşirilor de personalitate;
  •  cunoaşterea modalităţilor de inter-relaţionare şi de rezolvare a situaţiilor conflictuale;
  • familiarizarea cu modalităţile de sprijinire a elevilor în procesul de informare şi orientare în carieră, precum şi acelor utilizate în pregătirea psihologică pentru examene.

Obiectivul final al acestor activități este ca elevii să dobândească o imagine de sine mai bună, să stabilească relaţii bune cu ceilalţi şi să  înregistreze un randament sporit în activitatea şcolară.

De asemenea, proiectul ,,Character education”, implementat la nivelul întregii școli prin intermediul character.org  vizează expunerea, conștientizarea și însușirea unor valori care contribuie la formarea  personalității elevului prin dezvoltarea caracterului și a aptitudinilor interpersonale.

Cabinetul medical:

În cadrul cabinetului medical elevii vor putea găsi toate resursele necesare pentru un prim ajutor.

Școala a pus la dispoziție dotările necesare pentru a se putea interveni în timp util iar cadrele medicale sunt prezente zilnic în şcoală.