Documente necesare înscrierii

·         4 foto ¾

·         Copie legalizată a certificatului de naştere al elevului

·         Copii după actele de identitate ale părinţilor

·         Foaia matricolă

·         Fişa medicală

·         Adeverinţă medicală pentru orele de educaţie fizică

·         Adeverinţa cu media de admitere

·         Aviz epidemiologic

·         Echivalarea studiilor (pentru elevii care au studiat în alt sistem de învăţământ decât cel urmând curricula MECTS)

·         Copie dupa actul de custodie (dacă este cazul)